مقاله ها

  دکتر ابوالفضل فراهانی

دکتر ابوالفضل فراهانی را نه به سبب تالیف کتب و مقالات متعدد و یا دریافت جوایز گوناگون علمی و حتی نه به دلیل کسب رتبه استادی وی می‌شناسیم؛ بلکه آنچه او را متمایز ساخته تفکر او و اهتمام جدی وی به ترویج علم و دانش در کشور است. اگرچه دکتر فراهانی در سمت‌های متعدد اجرایی فعالیت‌ داشته، ولی همواره کوشیده است تا دغدغه‌های مدیریتی، خللی در هدف وی که همانا تحصیل و ترویج دانش است، وارد نیاورد.

دکتر فراهانی در سال 1344 در روستای عزیز آباد از توابع فراهان دیده به جهان گشود. پدر وی حاج علی اصغر عزیز آبادی فراهانی فردی روشنفکر و از اتقیاء است که به کسب فضل و دانش بسیار وقع می‌نهد و برادرش حسن عزیز آبادی فراهانی که از فرهیختگان و جغرافی‌دانان سرشناس فراهان است.

دکتر فراهانی مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه تهران و مدرک دکتری را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد. وي در سال 1388 موفق به اخذ درجه استاد تمام (پروفسوري ) گرديد. در زیر برخی از سوابق علمی و اجرایی وی را مرور می‌کینم:

 

مقالات ارائه شده و يا پذيرفته شده در كنفرانس‌هاي منطقه‌اي و يا بين‌المللي

1) A Comparative Study of Financial Expenditures of Physical Education Courses in Distance Education and Traditional System at the University Level.

v مقاله در كنفرانس آسيايي اقتصاد آموزش راه دور در سال 1993 در هنگ‌كنگ پذيرش و ارائه گرديده است.

2) A Research on Sport Injuries in Iran.

v مقاله در دومين كنفرانس جهاني پزشكي ـ ورزشي در سال 1993 در كشور چين پذيرش و ارائه گرديده است.

3) The role of coach in sport injuries.

- مقاله در كنفرانس ورزش دانشگاهها در سال 1994 در كشور ژاپن پذيرش و ارائه گرديده است.

4) A Comparison between Conventional and Distance Teaching of physical Education.

- مقاله در كنفرانس همكاري و تعاون در يادگيري از راه دور در سال 1995 در كشور تايوان پذيرفته و ارائه شده است.

5) An overview of ser-backs existing in the courses of introducing and Implementing Physical Education Program in Distance Education

- مقاله در كنفرانس همكاري و تعاون در يادگيري از راه دور در سال 1995 در كشور تايوان پذيرفته و ارائه شده است.

6) Effect of ‍ PNU Development of Education a Fields in its student’s Access to Education

- مقاله در كنفرانس علمي 1998 اتحاديه آسيايي دانشگاههاي باز در هنگ‌هنگ پذيرفته شده است.

7) Comparison between Educational Performance of Physical Education in Distance Education and Conventional Systems.

- مقاله در پانزدهمين كنفرانس اتحاديه آسيايي دانشگاههاي باز در هندوستان (2002) پذيرش و ارائه گرديده است.

8) Effect of Audio – Visual Media on the Quality of learning of Practical Courses in physical Education.

- مقاله در كنفرانس جهاني المپيك جديد و ورزش همگاني در كشور لهستان (2002) پذيرش و ارائه گرديده است.

9) A Self – study , Independent Study and its Role in physical Education Graduates, Retention.

- مقاله در كنفرانس جهاني المپيك جديد ورزش همگاني در كشور لهستان (2002) پذيرش و ارائه گرديده است.

10) Distance Education: A New Approach to sports Education in the 3rd millennium (The Quality and Cost of Education)

- مـقاله در چـهل‌وچـهارمـين كنفرانس‌ بين‌المللي ICHPER. SD در كشور تايوان (2002) پذيرش و ارائه گرديده است.

11) The Role of Technology in the Development of Sport and Health of Society in the Third Millennium and Facing Challenges.

- مقاله‏در‏چهل‏و‏چهارمين‏كنفرانس‏بين‌المللي‏ICHPER.SD‏دركشورتايوان (2002) پذيرش و ارائه گرديده است.

12) Educational Technology: Opportunity For or Menace to Sport University

مقاله در چهارمين كنفرانس آسيايي ICHPER.SD در كشور تايلند (2003) پذيرش و ارائه شده است.

13) Physical Injuries in Martial Sports: Ways to Injuries Reduction

v مقاله در يازدهمين كنفرانس جهاني تربيت بدني و ورزش (ICPES) در كشور يونان (2003) پذيرش و ارائه شده است.

14) Entry Behavior, Academic Background and Its Role in Educational Performance of Physical Education Students

v مقاله در يازدهمين كنفرانس جهاني تربيت بدني و ورزش (ICPES) در كشور يونان (2003) پذيرش شده است

15) Physical injuries in martial sport

v اين مقاله در چهارمين كنگره آسيايي ICHPER در تايلند ارائه و مقاله به چاپ رسيده است.

16) Educational Technology: Opportunity for or menace to sport university

v اين مقاله در يازدهمين كنگره جهاني تربيت بدني در سال 2003 در كشور يونان ارائه و چاپ شده است.

17) Paradigm of Benefiting from interactive media in Education and learning of children movement Skills

v مقاله در سيزدهمين كنفرانس جهاني تربيت بدني و ورزش درسال 2006 در دانشگاه Democritus يونان پذيرش وارائه شده است.

18) Transferring from Book-based Educational Environment to interactive Education in Iran

v . مقاله در سال 2004 در دانشگاه York كانادا پذيرش، ارائه و منتشر شده است.

A Comparison Between Educational Self-concept and Entrance Behavior

of Humanities Students in Distance and Conventional Education Systems of Iran

· مقاله در سال 2007 در دانشگاه تربوکا مالزی پذیرش ،ارائه ومنتشرشده است

20) Farahani, A.Saiiari, A. nazem, H(2007) The effect of anaerobic swimming versus aerobic running on triglyceride cholesterol and lipoproteins profiles in obese adolescents. CAZZETTA MEDICA ITALIANA-VOL.176, No 1

Farahani, A. (2007) A Comparison Between Educational Self-concept and Entrance Behavior of Humanities Students in Distance and Conventional Education Systems of Iran . Proceeding of the 21th AAOU. Kuala Lampur.Malaysia

Farahani, A.(2007) Paradigm of Benefiting from interactive media in Education and learning of children movement Skills Proceeding of the 13th International Congress on Physical Education & Sport, Komotini, Greece

 

مقالات منتشر شده در نشریات علمي پژوهشي داخلي و يا ارائه شده در سمينار های علمي داخلي(34عنوان)

الف) مجلات علمي پژوهشي

- فراهانی،ا.(1380 )، تأثير استفاده از وسايل ديداري، شنيداري در آموزش درس حركات اصلاحي، مجله المپيك، سال پنجم شماره 9

- فراهانی،ا.(1380 )، مقايسه هزينه‌ها و كيفيت آموزش تربيت‌بدني در نظام آموزش حضوري و راه دور ـ نشريه علمي پژوهشي حركت، شماره 8، .

- فراهانی،ا.( 1380)، خودآموزي، مطالعه مستقل و نقش آن در يادداري دانش‌آموختگان تربيت‌بدني، نشريه علمي پژوهشي حركت، شماره 10،

_-فراهانی،ا، فردانش،.ه. (1380 )، مقايسه عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت‌بدني در دو نظام آموزش از راه دور حضوري ، مجله علمي پژوهشي،‌ پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي.شماره 21و 22 پیاپی

_فراهانی،ا، فردانش،ه. ( 1381 )،آموزش راه دور رهیافت نوین در آموزش تربیت بدنی،فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره 1

- فراهانی،ا.( 1381 )، فناوري آموزشي در تربيت بدني و چالشهاي فرارو، نشريه پژوهش در علوم ورزشي شماره دوم،.

- فراهانی،ا.( 138 )، رفتار ورودي و رابطة آن با عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني، نشريه علمي ـ پژوهشي حركت، شماره شماره 14

- فراهانی،ا کشاورز.ل.( 1382 )، نقش ‏رسانه‏ها درآموزش ‏درس‏تنيس ‏روي ‏ميزرشته تربيت بدني ‏نظام آموزش از راه دور، نشريه علمي ـ پژوهشي المپيك ،شماره ،23

- فراهانی،ا.(1382 )، اثر پيشينه و تجارب حركتي در موفقيت تحصيلي دانشجويان تربيت بدني، نشريه علمي ـ پژوهشي المپيك، شماره 24

_فراهانی،ا.(1384 )، بررسي هزينه‌هاي اقتصادي آموزش دروس عمومي تربيت‌بدني در سيستم آموزش از راه دور و مقايسه آن با سيستم آموزش حضوري، مجلة المپيك، سال سوم، شماره اول و دوم 18

- فراهانی،ا.( 1384 )، نقش خود‌آموزي و مطالعه مستقل در يادگيري دروس تربيت‌بدني ، مجله المپيك ، شماره 20

_ شعبانی بهار، فراهانی، جعفری،ا.( 1384 )، رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت­بدنی استان همدان،نشریه علمی- پژوهشی ورزش دانشگاه انقلاب، شماره 1- زمستان ، جهاد دانشگاهی،

_ فراهانی،ا. زندی، ضرابیان . (1384 )، عوامل مؤثر بر توسعه درس تربیت­بدنی در مدارس راهنمایی شهر تهران،نشریه علمی- پژوهشی ورزش دانشگاه انقلاب، شماره1 - جهاد دانشگاهی

_ فراهانی،ا. شجاع الدین، مهرالحسنی. م (1385)، بررسی وضعیت مهره­های پشتی و کمری زنان باردار.... و ارائه تمرینات حرکتی- پیک­نور- شماره3

_ فراهانی،ا .موسوی راد.( 1385 )، مقایسه ناهنجاریهای اسکلتی دانش­آموزان پسر 11 تا 15 سال و ... پیک نور،شماره3- پائیز

- فراهانی،ا. عبدوی.( 1385 )، امکانات و تجهیزات پایگاههای ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور، نشریه علمی پژوهشی حرکت، شماره 29، پاییز ،

_سیاری، فراهانی،ا. قنبرزاده.( 1385)، بررسی و مقایسه دو نوع برنامه تمرین اصلاح ساختاری و اصلاح هوازی....، نشریه علمی- پژوهشی المپیک، سال چهاردهم، شماره3- پائیز

_ فراهانی،ا. اقدسی ،جمالی.( 1385)، بررسی وضعییت اماکن وتاسیسات ورزشی استان آذربائجان شرقی ونحوه بهره برداری از آن ، نشریه علمی- پژوهشی ورزش دانشگاه انقلاب، سال اول، شماره

_ فراهانی،ا.فلاحتی ،م(1386). بررسی رابطه بین عوامل روانشناختي توانمندسازي و کارآفريني سازماني کارشناسان ادارات تربيت بدني دانشگاه‌ها ،نشریه علمی_ پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی، شماره15

_فراهانی،ا. بیات ،ف (1386).انتظارات شغلی دانشجویان تربیت­بدنی از اشتغال و آینده­ی شغلی آنان در استان خراسان رضوی،نشریه علمی رویش، جهاد دانشگاهی، شماره 19

_زندي، ب ، فراهاني ا (1387) مطالعه تطبيقي وضعيت تربيتبدني آموزش و پرورش در ايران با امريكا و كانادا، پژوهش در علوم ورزشی و حرکتی ،شمار 12

_فراهانی.ا.،شریفیان،ا.زارعی،م(1388 فناوري اطلاعات و رابطه آن با عملكرد تحصيلي وآينده شغلي دانشجويان تربيت بدني مطالعه موردي: دانشگاه كرمان ،نشریه علمی پژوهشی المپیک شماره 46

 

فراهانی.ا.،شریفیان،ا.زارعی،م(1388 فناوري اطلاعات و رابطه آن با عملكرد تحصيلي وآينده شغلي دانشجويان تربيت بدني مطالعه موردي: دانشگاه كرمان ،نشریه علمی پژوهشی المپیک شماره 46

·         فراهانی ،گودرزی، عزیزیان (1388)نقش سرفصل و محتواي دروس تربيت بدني در كارآفريني دانش آموختگان اين رشته،نشریه علمی پژوهشی حرکت ،تابستان

·         فراهانی ،نوری نژاد (1388)رابطه عادات و وسائل استراحتی با ناهنجاری های ستون فقرات دختران جوان ه،نشریه علمی پژوهشی حرکت-طب ورزشی شماره 1 ،تابستان

·         خبیری،فراهانی،الماسی ،حمایت طلب (1389 ) رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی،نشریه علمی-پژوهشی حرکت-مدیریت ورزشی،شماره 5،تابستان

·         ناروئی،اکبری،فراهانی ،اسد(1389)مقایسه تاثیر ویبریشن باتمرینات کششی بر عملکرد ورزشکاران دارای نقاط ماشه ای......نشریه علوم پزشکی دانشگاه شهر کرد،پائیز

·         گودرزی،فراهانی ،جلال منش ،علیدوست (1389 )هویت دینی جوانان کشتی گیر وفوتبالیست ،نشریه المپیک ، شماره 3 0پیاپی 51)پائیز

·         فراهانی ،گودرزی، نادری (1389)نقش آموزش های رسمی و برنامه های کمک درسی کارشناسی ارشد تربيت بدني در تامین مهارت كارآفريني دانجویان اين رشته،نشریه علمی پژوهشی حرکت ،پائیز


ب) ارائه شده درهمايش‌هاي داخلي

ـ فراهاني، ا. شيوع صدمات در رشته‌هاي مختلف ورزشي،اولین کنگره ملی تربی بدنی، سازمان تربيت بدني- 1369

ـ فراهاني، ا. تأثير خودآموزي و مطالعه مستقل در يادگيري دروس تربيت‌بدني،دانشگاه گيلان-1379

ـ خداداد، ف. فراهاني، ا. بررسي نحوه توزيع مراكز دانشجويان و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور در سطح كشور،دومین کنفرانس آموزش بازو از راه دور، دانشگاه پيام نور،1380

- فراهاني، ا. نقش خود آموزی و مطالعه مستقل در یادگیری درسهای تربیت بدنی، دومین کنفرانس آموزش باز واز راه دور، دانشگاه پيام نور،1380

ـ فراهاني، ا. فناوري آموزشي در تربيت‌بدني و چالشهاي فرا رو،دومین کنگره بین المللی تربیت بدنی، دانشگاه تربيت مدرس 1380

- فراهاني، ا. موسوی راد،ط. ناهنجاريهاي اسكلتي در دانش‏آموزان پسر سه تيپ بدني، دانشگاه پيام نور، 1384

- فراهاني، ا. عبدوي، ف. نقش پایگاههای قهرمانی در توسعه ورزش کشور، اولین کنگره ملی و بین­المللی مدیریت ورزشی، سازمان تربیت­بدنی-دانشگاه اصفهان، اسفند84

- فراهاني، ا. شهركي، م. ورزش­های بومی- محلی سیستان و بلوچستان، ارائه­شده در هم­اندیشی بین­المللی تاریخ ورزش ایران، آکادمی المپیک، آبان85

- نادريان ،م. جعفري،ع. فراهاني، ا. ارزیابی مهارت مورد نیاز مدیران عملیاتی شاغل در سازمان تربیت­بدنی، ارائه شده در پنجمین همایش بین­المللی تربیت­بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، اسفند84،

- فراهاني، ا. اقدسی،م. جمالي، ع. ميزان بهره‌برداري از اماكن و تاسيسات ورزشي استان آذربايجان شرقي و ارائه پيشنهادات كاربردي براي استفاده بهينه، هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تبريز، اسفند 85

- محمدپور، ح. فراهاني، ا. اقدسی، م. بررسي امكانات و وسايل آزمايشگاهي و نحوه بهره‌برداري از آن در دانشكده‌ها و گروههاي تربيت بدني، هفتمين همايش ملي تربيت بدني وعلوم ورزشي، دانشگاه تبريز، اسفند 85

- حسيني، ح. فراهاني، ا. بررسي وضعيت درس تربيت بدني در مدارس شهر يزد، پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، آذر 86

- سياري، ع. فراهاني، ا. بررسي اثر هشت هفته تمرين اصلاحي ساختاري بر شاخص‌هاي اسپيرومتري دانشجويان مبتلا به كيفوز دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان، پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران، آذر 86

_آيرم،م. فراهاني،ا. هنري،ح. بررسي ميزان آگاهي دانشجويان تربيت بدني از تجهيزات فني،تاسيسات،اماكن ،وسايل ورزشي و نحوه بهره برداري از آن ،پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران ،آذر 86

_فرجي،غ. فراهاني،ا. ارتباط بين رضايت شغلي با برخي خصوصيات فردي دبيران تربيت بدني شهر تهران چهارمين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه الزهرا، آذر 85

-نظری، فراهانی، هنری . بررسی رابطه بین نوآوری وبهره وری در ورزش همایش ملی مدیریت ورزشی(آکادمی ملی المپیک) بهمن 1387

-زیتونلی، هنری، فراهانی . ارتباط توسعه توریسم ورزشی با اوقات فراغت همایش ملی مدیریت ورزشی(آکادمی ملی المپیک) بهمن 1387

- شکیب، فراهانی،آقایاری . بررسي شيوع ناهنجاري‌هاي اسكلتي، ويژگيهاي آنتروپومتريكي و تناسب ميز و صندلي دانش‌آموزان، همایش ملی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،اسفند 1387

 

تهيه CD آموزشي وبرنامه‏هاي تلويزيوني (3عنوان)

- CD آموزشي حركات اصلاحي: منتشر شده است.

- CD تغذيه و ورزش : منتشر شده است.

- CD آموزش آناتومي حركتي: منتشر شده است.

 

راهنمايي و مشاوره پايان‏نامه کارشناسی ارشد و دکتری

بیش از 60 پايان نامه در مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري در دانشگاههای داخل وخارج از کشور راهنمايي و يا مشاوره یا داوری شده است.

 

مسئوليتهاي اجرايي (دانشگاه پیام نور)

مدير گروه آموزشي تربيت‌بدني

سرپرستي مديريت تربيت‌بدني

مديرتوسعه‏مراكزدانشگاهي‏وتحصيلات تكميلي

مدير هماهنگي مناطق و مراكز دانشگاه

مدير تدوين منابع درسي دانشگاه

رئیس دانشكده علوم انساني

معاون دانشجويي دانشگاه

معاون سنجش و دانشجويي دانشگاه

معاون پژوهشی دانشگاه

رئيس پژوهشكده آموزش باز

 

رتبههاي علمي كسب شده وجوایز

* احراز رتبه اول ورود به دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد 1366

* احراز رتبه اول ورود به دانشگاه تربيت مدرس در مقطع دكتري 1374

* دانشآموخته رتبه اول در مقطع دكتري دانشگاه تربيت مدرس وتشویق توسط معاون اول ریاست جمهوری 1379

* احراز رتبه پاياننامه برگزيده دوره دكتري 1380

* احراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه پيام نور 1381

* احراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه پيام نور 1382

* احراز رتبه پژوهشگررتبه دوم دانشگاه پيام نور 1383

* احراز رتبه پژوهشگر نمونه (رتبه اول) دانشگاه پیام­نور1385

* احراز رتبه پژوهشگر نمونه دانشگاه پیام­نور1387

* احراز رتبه مترجم نمونه و تشويق توسط رياست جمهوري1381

* احراز رتبه مؤلف نمونه و تشويق توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري 1382

* احراز رتبه سخنران برتر در اولين سمينار تخصصي تربيت بدني و تشويق توسط معاون رياست جمهوري1370

 

همكاري در توسعه آموزش عالي کشور

- تأسيس 67 مركز و واحد دانشگاهي از سال 75 لغايت 79 در سمت مدير توسعه دانشگاه پيام نور

- همكاري در تأسيس و راه‏اندازي 7 رشته در مقطع كارشناسي ارشد در 3رشته در مقطع دكتري دانشگاه پيام نور در سمت رئيس دانشكده علوم انساني از مهر81 لغايت مهر83

ـ راه‌اندازي گروه آموزشي تربيت‌بدني در دانشگاه پيام‌نور

ـ راه‌اندازي رشته تربيت‌بدني در مقطع كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه پيام‌نور

 

عضويت در كميته‌ها، شوراهاي علمي و مديريتي

عضو هيات مميزه دانشگاه (3سال)، عضو شوراي دانشگاه ( 7سال)، عضو شوراي آموزشي دانشگاه (6سال)، عضو هيات رئيسه دانشگاه (8 سال)، عضو و دبیر كمسيون تخصصي علوم انساني هيات مميزه (4 سال)، عضو کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی(4 سال)عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه(2سال)،عضو گروه مدیریت پژوهشکده تربیت بدنی، عضو کمیته ارتقا وترفیع پژوهشکده وزارت علوم، دبیر شورای انتشارات دانشگاه،عضو هیات مدیره صندوق رفاه دانشگاه و...

رييس دانشگاه

وي در ابان ماه 1392 به عنوان رييس دانشگاه پيام نور انتخاب شدند.

منبع: وبلاگ دكتر ابوالفضل فراهاني http://afarahani.blogfa.com