مقاله ها

تشكيل ستاد برگزاري جشن تيرگان در شهرستان فراهان

 

با توجه به ثبت ملي جشن تيرگان وبه منظور هماهنگي بيشتر جهت برگزاري جشن، ستاد برگزاري جشن تيرگان در شهرستان فراهان تشكيل گرديد.

ابراهيم رستمي معاون فرمانداري شهرستان فراهان در حاشيه اين جلسه بيان نمود:جشن آب پاشان يا تيرگان منطقه فراهان در سال گذشته به ثبت ملي رسيد و در اولين سال آن فرمانداري شهرستان با تشكيل ستاد برگزاري مراسم جشن تيرگان قصد معرفي بهتر اين مراسم را به هم ميهنان عزيز را دارد ايشان بيان نمودند:ین جشن در کنار امامزاده روستاي مشهد زلف آباد، همراه با مراسمی وابسته با آب و آب پاشی و آرزوی بارش باران در سال پیش ِرو همراه بوده و همچون دیگر جشن‌هایی که با آب در پیوند هستند، با نام عمومی «آبریزگان» یا «آب پاشان»یاد شده‌است.اين مراسم به نوعي آغاز فصل برداشت گندم در اين منطقه وآيين شكر گذاري مردم نيز محسوب مي‌گردد. ارمنیان ایران نیز در روز سیزدهم ژانویه آیین‌هایی برگزار می‌کنند که برگرفته و در ادامه جشن تیرگان است. در برخی مناطق مانند فراهان صدها سال است این جشن به شکل با شکوه در اول تیر برگزار می‌شود.

 

سرچشمه: فرمانداری فراهان